Maden Makinelerinde Lider Kurulu?

Fatih Makine maden makineleri konusunda alan?nda ?ncü kurulu?lardan biridir. 1982 y?l?nda kurulmu? olup 50 metrekarelik bir alandan ba?layarak bugün 5500 metrekarelik bir alanda üretimini devam ettirmektedir.

üretim teknolojisini ve kapasitesini her ge?en gün artt?ran firmam?z ARGE ?al??malar?nda yat?r?mlar?n? büyütmü?tür. A??r maden makineleri konusunda kaliteyi ucuza üretmeyi hedef alm?st?r. Yurt i?inde mü?teri portf?yünü her ge?en gün artt?ran firmam?z Asya, Afrika k?talar? a??rl?kl? olmak üzere makine ve anahtar teslimi tesis kurulumu da yapmaktad?r.